Opbrengstgericht werken

Elke dag doet een leerkracht in de klas zijn uiterste best om leerlingen dat te bieden wat ze nodig hebben om te kunnen groeien in hun ontwikkeling. Het accent ligt hierbij zowel op het cognitieve als op het sociaal-emotionele functioneren.

Vragen die leerkrachten en directies zich stellen zijn:

  • Kom ik als leerkracht wel voldoende tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen?
  • Wordt op school de juiste aanpak en methodieken gebruikt bij het aanbieden van de leerstof?

Zulke vragen worden steeds vaker en explicieter gesteld en opbrengstgericht werken is een belangrijk onderwerp geworden. Het schoolmanagement bekijkt de resultaten en voert trendanalyses uit, om zo het onderwijsaanbod daar waar mogelijk nog meer te verbeteren.

Als schoolpsycholoog kan ik ondersteuning bieden bij het invoeren van de evaluatieve cyclus Opbrengstgericht Werken (OGW) binnen de school, het maken van trendanalyses en meedenken in hoe bepaalde verbeterpunten aangepakt kunnen worden. Ik kom graag langs voor een oriënterend gesprek