Ontwikkelingsperspectief

Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband.

Voor ondersteuning die binnen de basisondersteuning van de school valt, is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief niet verplicht. Toch zullen scholen er soms voor kiezen om toch een ontwikkelingsperspectief op te stellen, bijvoorbeeld voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen en extra onderwijsbehoeften hebben.

In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het laat zien naar wel type vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en diens ouders wil toewerken.

Als schoolpsycholoog kan ik ondersteuning bieden bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor een kind.