Consultatieve leerling begeleiding

Een uitgebreid onderzoek is niet altijd nodig. Een consultatiegesprek biedt de mogelijkheid om de ondersteuningsbehoefte van een kind, leerkracht of ouder te bepalen. Samen met school, ouder en soms het kind zelf worden de onderwijsbehoeften van het kind in kaart gebracht. Op basis van het gesprek worden handelingsgerichte adviezen gegeven.