Coaching & begeleiding

Coaching (startende) leerkrachten

Als schoolpsycholoog ben ik inzetbaar als coach voor leerkrachten. Ik ben in staat om leerkrachten aan te zetten tot nadenken om hun onderwijs en de interactie tussen leerkracht en leerlingen te verbeteren. De coaching richt zich op vragen die betrekking hebben op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen en groepsdynamiek. De focus is hierbij gericht op de leraar. De nadruk ligt op het versterken en intensiveren van datgene wat al goed gaat in de groep.

Coaching en begeleiding van intern begeleiders

Intern begeleider is een functie die vraagt om verschillende competenties. De intern begeleider heeft een sleutelpositie in de school en moet van alle markten thuis zijn. Het beantwoorden van verschillende vragen van leerkrachten, kinderen en ouders, het analyseren van de opbrengsten en het meedenken over beleid. Interne begeleiders hebben een belangrijke rol bij het uitvoeren en verbeteren van de leerlingzorg op de school.

Als schoolpsycholoog wil ik graag meedenken en coachen, zodat de leerkracht en de intern begeleider het vak nog beter tot uitvoer kan brengen.