Sociaal-emotionele ontwikkeling

Hulpvragen voor een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind kunnen uiteenlopend van aard zijn. Te denken valt aan (faal)angst, sociale vaardigheden, de schoolbeleving van het kind of handelingsadviezen bij gedragsproblemen

Een onderzoek met een sociaal-emotionele hulpvraag omvat een onderzoek met vragenlijsten, testen of een observatie. Naar aanleiding van het onderzoek volgt een adviesgesprek met ouders en eventueel school en een verslag. U kunt praktische adviezen voor in de klas en/of thuis verwachten.

Het onderzoek richt zich alleen op de vraag welke begeleiding een kind kan ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

Als uit de hulpvraag of uit onderzoek blijkt dat een gedragsstoornis  (bijv. autisme of ADHD) een verklaring kan zijn voor het gedrag, wordt u doorverwezen naar andere praktijken met een multidisciplinair onderzoeksteam.