Handelingsgerichte diagnostiek

M.H. SPEL is een adviesbureau voor ouders en scholen gespecialiseerd in diagnostiek van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en de advisering van hun ouders en leraren.

Ouders en school kunnen een onderzoek aanvragen. Naar aanleiding van het aanmeldingsformulier, (consultatie-) gesprek met de leerkracht/ intern begeleider en een gesprek met de ouders wordt vastgesteld of/en wat voor onderzoek nodig is en hoe het traject eruit zal zien.

Je kan hierbij denken aan onderzoek naar:

  • de cognitieve capaciteiten
  • de didactische vorderingen (bij o.a. technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen)
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag
  • werkhouding (bijv. concentratie en motivatie)

Voor onderzoek naar het vaststellen van een ontwikkelings- of gedragsstoornis, zoals autisme of ADHD verwijs ik door naar andere instellingen met een multidisciplinair team. Wel kan middels vragenlijsten, observaties en gesprekken met leerkracht/IB-er/ouders meegekeken worden of onderzoek bij een GGZ instelling verstandig zou zijn en welke (contra) indicaties er zijn voor een bepaalde stoornis.

Het onderzoek is altijd gericht op concrete handelingsadviezen en richt zich op het geven van advies om de ontwikkeling van een kind verder te ondersteunen. Na het onderzoek volgt een nagesprek en ontvangt u een uitgebreide rapportage met daarin concrete handelingsadviezen.