Dyslexie

Sommige kinderen hebben veel problemen met lezen en spelling. Wanneer er sprake is van ernstige lees- en/of spellingsproblemen kan er sprake zijn van dyslexie. Bij dyslexie is er sprake van een leerstoornis, waarbij de achterstanden op lees- en/of spelling groot zijn en blijven, ondanks intensieve extra begeleiding.
Een dyslexieonderzoek brengt het probleem helder in beeld. De school krijgt praktische handvatten om het kind optimaal te begeleiden

Voorwaarden

Kinderen kunnen niet zomaar worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek. Het is belangrijk dat het kind eerst (gedurende minstens 6 maanden) intensieve begeleiding krijgt op school of bijvoorbeeld een RT praktijk. Als dat niet het gewenste resultaat heeft, kan een dyslexieonderzoek zinvol zijn.Om een kind aan te melden voor een dyslexieonderzoek zijn de volgende voorwaarden van belang:

  • De school onderbouwt de ernst van de lees- en spellingsproblemen. De school toont aan dat er op 3 achtereenvolgende (Cito) meetmomenten sprake is van een ernstige achterstand.
  • De school of externe RT begeleiding laat zien dat zij goede kwalitatieve hulp heeft geboden, gedurende minstens 6 maanden bij lezen en/of spelling. Daarvoor is een handelingsplan beschikbaar. Ondanks deze intensivering van de begeleiding blijven de achterstanden van het kind groot op lees- en/of spellingsgebied.

Praktische adviezen

Het onderzoek levert een totaalbeeld van het kind op. Dit wordt uitgewerkt in praktische handvatten waarmee de school direct aan de slag kan.

Als het kind dyslexie heeft, wordt een dyslexieverklaring afgegeven.