Intelligentieonderzoek NIO

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is een intelligentietest voor leerlingen van basisschoolgroep 8 t/m de derde klas van het voortgezet onderwijs. Deze test kan worden afgenomen als hulpmiddel bij de keuze voor een niveau van voortgezet onderwijs. De NIO geeft een beeld van het taalkundig en rekenkundig-ruimtelijk inzicht van een leerling. De genormeerde totaalscore (NIO-totaal) kan gezien worden als een algemene intelligentie-index. De test geeft alleen een beeld van de cognitieve capaciteiten van een leerling en geeft geen informatie over bijvoorbeeld de motivatie, zelfstandigheid of werkhouding van een kind.

De NIO kan individueel of groepsgewijs worden afgenomen. Zowel ouders als school kunnen individuele leerlingen aanmelden.

Scholen kunnen een offerte vragen voor het klassikaal afnemen van de NIO. Een standaard NIO-afname is alleen bedoeld als hulpmiddel bij het kiezen van een niveau van voortgezet onderwijs en is geen uitgebreide diagnostiek.

Ouders en school krijgen binnen twee weken een korte rapportage thuisgestuurd. Er vindt standaard geen intake- of adviesgesprek met ouders of school plaats. Dit is alleen mogelijk op aanvraag.