Wat doet een schoolpsycholoog?

Een schoolpsycholoog heeft naast een universitaire opleiding orthopedagogiek en/of psychologie ook nog een twee jarige postuniversitaire opleiding tot Schoolpsycholoog afgerond. Een schoolpsycholoog is daarmee in feite een gedragswetenschapper, die expert is waar het om de ontwikkeling van kinderen gaat. Ook kunnen zij leerkrachten en intern begeleiders ondersteunen op het gebied van leerlingbegeleiding. De huidige wetgeving rondom passend onderwijs onderstreept het belang van begeleiding door psychologen en orthopedagogen in het onderwijs. Onderwijs richt zich immers meer en meer op de integratie van leerlingen met verschillende onderwijs- en zorgbehoeften. Van scholen wordt in toenemende mate verwacht dat zij leerlingen ongeacht hun achtergrond en ontwikkeling een plek kunnen bieden waar ze zich optimaal kunnen ontplooien.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de schoolpsycholoog focust zich op vier terreinen:

 • Ondersteuning:

  Van een leerkracht wordt het nodige verwacht ten aanzien van lesgeven en extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Soms loopt een leerkracht tegen moeilijkheden aan. Een schoolpsycholoog kan een leerkracht coachen ten aanzien van zijn didactisch en/of pedagogisch handelen. Ook kan samen met de schoolpsycholoog gekeken worden hoe de leerkracht zijn onderwijs nog beter af kan stemmen op wat zijn klas en individuele leerlingen nodig hebben.

 • Diagnostiek en behandeling:

  Loopt een leerling vast dan gaat de schoolpsycholoog na hoe dat komt. Een psychodiagnostisch onderzoek kan worden uitgevoerd om uit te zoeken welke ondersteuning en begeleiding een leerling nodig heeft om te groeien in zijn ontwikkeling. Ook denkt de schoolpsycholoog mee of een speciale vorm van onderwijs of externe hulpverlening op zijn plaats is.

 • Beleid:

  Een schoolpsycholoog kan de leidinggevenden van een school of schoolbestuur adviseren en ondersteunen bij het realiseren van Passend Onderwijs.

 • Opbrengsten:

  Een schoolpsycholoog kan scholen begeleiden bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en hun opbrengsten. Door het analyseren van de toetsgegevens en klassenbezoeken kunnen verbeterpunten aangegeven worden.