M.H. SPEL

M.H. SPEL is een pedagogisch en onderwijskundig adviesbureau dat in samenwerking met kind, ouders , leerkracht en school wil meedenken om zo te komen tot een handelingsgericht advies dat bruikbaar is om het onderwijs aan kinderen nog beter te maken.

SPEL richt zich op:

 • Ondersteuning en advisering van de School
 • Psychologisch onderzoek
  En
 • Leren

Ondersteuning en advisering van de School:

 • Begeleiding en coaching van (startende) leerkrachten.
 • Begeleiding en coaching van de intern begeleider.
 • Ondersteuning bij het opstellen van (individuele) leerlijnen en ontwikkelingsperspectieven.
 • Consultatieve leerlingbegeleiding.
 • Ondersteuning bij schooladviezen groep 8.
 • Kwaliteitsverbetering van het (reken) onderwijs en leerlingbegeleiding.
 • Advisering ten aanzien van het vormgeven van passend onderwijs.

Psychologisch onderzoek:

 • Uitvoeren van intelligentie onderzoek.
 • Verdiepend neuropsychologisch onderzoek.
 • Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
 • Diagnosticeren van specifieke leerproblemen: onder andere dyslexie en dyscalculie

Leren:

 • Verzorgen van trainingen op het gebied van didactisch en pedagogisch handelen, klassenmanagement, opzetten van leerlijnen, specifieke leerproblemen, rekenen, gedrag en groepsdynamica.