Registraties

Als schoolpsycholoog ben ik geregistreerd bij het NIP als Registerpsycholoog K&J.

Daarnaast ben ik geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. De SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing van haar leden.

M.H. SPEL is opgenomen in het Centraal register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), wat betekent dat voldaan wordt aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
M.H. SPEL is een erkende instelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Dit betekent dat de trainingen die M.H. SPEL verzorgt BTW vrij zijn.