Onderwijs daar weet ik alles van!

Als schoolpsycholoog met ervaring als leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog binnen een samenwerkingsverband en schoolbestuur heb ik brede kennis van de onderwijspraktijk en de ontwikkeling van kinderen.

In samenwerking met kind, ouders en school denk ik mee om het onderwijs af te stemmen op de leerbehoefte van (individuele) kinderen. Leerkrachtvaardigheden en de interactie tussen leerkracht en leerlingen spelen daarin een belangrijke rol. De leerkracht doet er toe! Door middel van observaties, coaching, trainingen en consultatieve leerlingbegeleiding probeer ik leerkrachten en IB-ers te ondersteunen en handvatten te geven om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. De adviezen die ik geef zijn handelingsgericht en praktisch toepasbaar.

Soms is nader onderzoek nodig om de onderwijsbehoefte van kinderen in kaart te brengen, zodat duidelijk wordt welke begeleiding een kind nodig heeft om zich thuis en op school verder te ontwikkelen. Als geregistreerd schoolpsycholoog ben ik bevoegd om psychodiagnostisch onderzoek af te nemen en leerstoornissen te diagnosticeren.

Mijn drijfveer is om leerkrachten en teams uit te dagen om het onderwijs aan kinderen te verbeteren en af te stemmen op de behoefte van de kinderen. Samenwerking en een goede werkrelatie zijn daarbij van groot belang.

Met mijn inhoudelijke expertise ben ik die sparringpartner die graag met u mee wil denken.

Mariska Hennipman

Schoolpsycholoog